dodaj ofertę zamiany nieruchomości

Lokalizacja:

pow. od:

pow. do:

pokoje od:

pokoje do:

piętro od:

piętro do:

 1. Strona główna
 2. » mieszkania

Regulamin

 • Art.1 Definicje
   Zamienie-nieruchomosc.plNiniejszy serwis internetowy, którego właścicielem jest firma PISI Polska.
   PISI PolskaDziałalność gospodarcza z siedzibą w Gdyni 81-388 przy ul.Świętojańskiej 84/2,posiadająca numer NIP 5862093456 oraz REGON 220641148.
   OgłoszenieCzasowo udostępnione klientowi miejsce na stronie internetowej, należącej do PISI Polska, umożliwiające sporządzenie oferty zamiany nieruchomości, a Odwiedzającemu zapoznanie się z treścią tej oferty.
   UżytkownikPełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu "www.zamienie-nieruchomosc.pl" na podstawie niniejszego regulaminu.
   RegulaminNiniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu "www.zamienie-nieruchomosc.pl".

 • Art.2 Zasady funkcjonowania sytemu
   2.1.Serwis zamienie-nieruchomosc.pl udostępnia użytkownikom możliwości bezpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie serwisu zamienie-nieruchomosc.pl ogłoszeń zamiany nieruchomości.
   2.2.Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd użytkowników serwisu. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych PISI Polska może usunąć takie ogłoszenie.
   2.3.Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem więcej niż jednego ogłoszenia. PISI Polska może usunąć takie ogłoszenie.
   2.4.PISI Polska zastrzega sobie prawo do przeniesienia ogłoszenia do prawidłowej kategorii lub usunięcia z nieprawidłowej kategorii.
   2.5.Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w ogłoszeniu zdjęć dotyczących przedmiotu ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza.
   2.6.PISI Polska nie ma obowiązku dokonywania zmian w ogłoszeniach na prośbę użytkowników. W celu zmiany lub usunięcia ogłoszenia należy zalogować się na swoje konto użytkownika.
   2.7.Ogłoszenie od momentu dodania przez użytkownika do systemu zamianie-nieruchomosc.pl publikowane jest przez okres 3 miesięcy.
   2.8.Użytkownik zamieszcza Ogłoszenia wyłącznie za pomocą udostępnionych w systemie Zamienie-nieruchomosc.pl formularzy.
   2.9.Zamieszczenie ogłoszenia przez użytkownika z podaniem przez niego swojego adresu e-mail jest równoznaczne z założeniem w systemie zamienie-nieruchomosc.pl konta użytkownika, które pozwala na późniejszą edycję lub usunięcie ogłoszenia. Odpowiednie dane dostępowe do konta są automatycznie przesłane na podany przez użytkownika adres e-mail.
   2.10.Dla emisji ogłoszenia niezbędne jest poprawne wypełnienie formularza ogłoszenia, w szczególności jego obowiązkowej części.
   2.12.Emisja ogłoszenia następuje po weryfikacji przez PISI Polska ale nie dłużej niż 24h od spełnienia przez Użytkownika wymogów określonych w art. 2 pkt. 2
   2.12.Opcja promocji na stronie głównej jest dostępna jedynie dla ogłoszeń zawierających zdjęcie. Wybór ogłoszeń wyświetlanych w danej chwili na stronie głównej odbywa się w drodze losowania, które następuje automatycznie. Każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.
   2.13.W ogłoszeniu zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż zamienie-nieruchomosc.pl, usługi lub produkty inne niż nieruchomość opisana w ogłoszeniu. PISI Polska może usunąć takie ogłoszenie.
   2.14.Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.

 • Art.3 Reguły uczestnictwa
   3.1.Użytkownikiem systemu zamienie-nieruchomosc.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
   3.2.czestnictwo w systemie zamienie-nieruchomosc.pl wymaga zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu.
   3.3.Niedopuszczalne są działania użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie zamienie-nieruchomosc.pl.
   3.4.Przedmiot ogłoszeń nie może naruszać polskiego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących zamienie-nieruchomosc.pl lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
   3.5.Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a zamienie-nieruchomosc.pl następuje z chwilą łącznego spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w art. 2 pkt. 2 regulaminu.
   3.6.Kopiowanie lub powielanie materiałów znajdujących się w serwisie zamienie-nieruchomosc.pl (ze szczególnym uwzględnieniem elementów graficznych) z wyjątkiem przeglądania zawartości serwisu jest zabronione.
   3.7.Niezależnie od powyższego zastrzeżenia użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego.
   3.8.Użytkownik zamieszczając ogłoszenie w serwisie udziela PISI Polska pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych potrzebnych do ochrony praw autorskich użytkownika w zakresie treści jego ogłoszenia, w tym przede wszystkim elementów graficznych, m.in. takich jak zdjęcia, wizualizacje, plany, ilustracje. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy użytkownikiem, a podmiotem trzecim, który zamierza wykorzystać lub, który już wykorzystał w jakikolwiek sposób część lub całość utworów, jakie stanowią ogłoszenie i jego elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu zamienie-nieruchomosc.pl.
   3.9.Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu zamienie-nieruchomosc.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących PISI Polska.

 • Art.4 Odpowiedzialność
   4.1.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego ogłoszenie tak, aby nie naruszało przepisów prawa oraz zasad regulaminu zamienie-nieruchomosc.pl. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
   4.2.Administrator nie odpowiada za utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu zamienie-nieruchomosc.pl powstałe z przyczyn niezależnych od niego.
   4.3.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania użytkowników serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń. Administrator ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące serwisowi zamienie-nieruchomosc.pl, wprowadzające w błąd użytkowników lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
   4.4.Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu zamienie-nieruchomosc.pl.
   4.5.Zamieszczane w serwisie ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

 • Art.5 Postępowanie reklamacyjne
   5.1.Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez PISI Polska usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
   5.2.Reklamacje będą zgłaszane do PISI Polska za pośrednictwem e-mail podanego na stronie internetowej lub listownie na adres firmy.
   5.3.Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

 • Art.6 Przetwarzanie danych
   6.1.Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie, przez użytkownika serwisu, zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.883) przez PISI Polska.
   6.2.Każdy z użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub też usunięcia swoich danych osobowych.
   6.3.Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie zamienie-nieruchomosc.pl czynności w ramach niniejszej usługi.
   6.4.Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez PISI Polska w dowolnym miejscu na stronie z jego ogłoszeniem, w tym wprost w jego treści reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług PISI Polska lub podmiotów współpracujących z PISI Polska. Elementy te będą zamieszczane tak, aby nie zakłócać układu graficznego ogłoszeń.
   6.5.Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
   6.6.Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie PISI Polska czynności w ramach niniejszej usługi.
   6.7.Dane osobowe przetwarzane przez PISI Polska wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili z otrzymywania tego typu informacji poprzez odznaczenie w koncie użytkownika odpowiedniej opcji.

 • Art.7 Biura nieruchomości
   7.1.Publikacja bezpośrednich ofert zamiany przez biura nieruchomości jest zakazana. Naruszenie tego zakazu uprawnia administratora portalu – „PISI Polska” do rozwiązania umowy publikacji ofert w trybie natychmiastowym.
   7.2.Publikacja ofert zamiany nieruchomości w serwisie jest bezpłatna.

 • Art.8 Zmiany regulaminu
   8.1.Niniejszym regulamin usług może zostać zmieniony przez PISI Polska. O przyczynach zmiany, zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian PISI Polska poinformuje na stronie internetowej zamienie-nieruchomosc.pl.
   8.2.Zmiany regulaminu usług wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.

Korzystanie z witryny zamienie-nieruchomosc.pl oznacza zgode na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).